Cirilla (w ¶rodku), z siostr± Cintr± (po lewo) i bratem Celebornem (po prawo)