Cirilla (w ¶rodku), z siostr± Calanthe (po prawo) i bratem Conorem (po lewo)