Cintra (po lewo) z siostr± Cirill± (w ¶rodku) i bratem Cedriciem (po prawo)