Cintra (po lewo, w pierwszym rzędzie) z rodzeństwem