Cintra (w ¶rodku) z siostrami: Cirill± (po lewo) i Cymeri± (po prawo)
i moim synkiem Borysem :)