Centuria z siostr± Cymeri± (w ¶rodku) i bratem Cormaciem (po prawo)