Calanthe (najbardziej po lewo) z siostrami: Cymeri± i Cynthi±