Calanthe (najbardziej po lewo) z siostrami: Cleo, Cymeri± i Cynthi±