Calanthe (po prawo) z bratem Conorem (po lewo) i siostr± Cirill± (po ¶rodku)