ARAGORN from Ciriland Union

na zdjęciu w wieku 2 latur. 19.03.2016

HODOWCA: Sergey Vasil'ev (Rosja)

WŁAŚCICIEL: Karolina Garbowska & Katarzyna Wesołowska