SUKI KLASA CHAMPIONÓW
(EULALIA z Marcyporęby)

***