WYBÓR ZWYCIĘZCY RASY
(BERENICA BIXENTA Atheneum)

***