WYBÓR NAJLEPSZEJ DOROSŁEJ SUKI W RASIE (CACIB)
(BERENICA BIXENTA Atheneum, NIKE Magiczne Koło
i BASHIRA BASHRA Atheneum)

***