12.07 Taurages (CAC) LITWA; sędzia: Nijole Zeniene (LT)

Dog Niemiecki - czarny
PSY
Klasa młodzieży
ARMANI MARGENIS ?
SUKI
Klasa otwarta
RAMA GARGZDELE I/dosk, CAC, BOS, BOB

Dog Niemiecki - żółty
PSY
Klasa otwarta
ULRIC NOTANGA I/dosk, CAC, BOS, BOB

Dog Niemiecki - pręgowany
PSY
Klasa championów
TORNADAS NUO GRAZUCIU I/dosk, CAC