27.06.2010 Przemyśl (CAC);
sędzia: Małgorzata Hałas (PL)

Dog Niemiecki - czarny i arlekin
SUKI
Klasa młodzieży
CENTEA Platinum I/dosk, Zw.Mł, Naj.Junior, BOB
Klasa pośrednia
NANCY Moloseum I/bdb