16.11.2008 Mińsk (CACIB) BIAŁORUŚ
sędzia: Werbitskij Wyacheslav (BY)

Dog Niemiecki - arlekin
PSY
Klasa pośrednia
Kair Del Akela I/dosk, CAC, CACIB, BOS, BOB
Klasa otwarta
Zhan Oliver I/dosk, CAC, res.CACIB

Dog Niemiecki - żółty
SUKI
Klasa championów
Ganna Glavari s Zelenyh Prostorov I/dosk, CAC, CACIB, BOS, BOB

Dog Niemiecki - pręgowany
PSY
Klasa pośrednia
Palermo del Tempio dei Giganti I/dosk, CAC, CACIB, BOS
SUKI
Klasa otwarta
Viskonti Dog Lady Nevill I/dosk, CAC, CACIB

Dog Niemiecki - błękitny
PSY
Klasa championów
Gvidon s Isaevskogo podvorya I/dosk, CAC, CACIB, BOS, BOB
SUKI
Klasa championów
Vishnya s Isaevskogo Podvorya I/dosk, CAC, CACIB, BOS