9.05.2010 Krosno (CAC)
sędzia: Anna Chlebek (PL)

Dog Niemiecki - czarny i arlekin
SUKI
Klasa młodzieży
CALIMBRA Platinum I/dosk, Zw.Mł., Naj.Junior, BOB
Klasa otwarta
LUCY Moloseum I/dosk

Dog Niemiecki - żółty i pręgowany
PSY
Klasa młodzieży
EGRI BIKAVER Jantarowa Saga I/dosk, Zw.Mł., Naj.Junior, BOB
SUKI
Klasa młodzieży
ELEKTRA Jantarowa Saga I/dosk, Zw.Mł.
ULTIMA-C Jag-Sza nb

Dog Niemiecki - błękitny
SUKI
Klasa młodzieży
INGRID z Gardeminki nb