ARCHIE od Hradní sýpky
(BERT z Bílého lomu & CITA od Zabartoničí)