SUKI KLASA MŁODZIEŻY
(Być Może DROGOCENNA ZUZA, GAIA von Wiederholz
i CORVETTA Estrella Bohemica)